how to write an essay vocabulary freeessaywriter how to write motivation letter for university
how to write an essay elementary level https://www.paperhelp.nyc/ how to write sms in english grammar

MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

 

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

  1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

  1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Abdullah DEĞERLİ (Bundan böyle “Bitutkal” olarak anılacaktır)

Adres: Nato Yolu Cad. Koçak Sk. No: 1A/A Yukarı Dudullu 34738 Ümraniye İstanbul

Telefon: 0532 633 44 69

E-posta: degerliahsapbitutkal.com

  1. ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.bitutkal sitesinden ödeme yapan kişi,  ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

  1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

  1. GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

5.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kaydettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Bitutkal sorumlu tutulamaz.

5.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.bitutkal.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Bitutkal ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Bitutkal  mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

  1. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için üç gün içinde Bitutkal’a ait degerliahsap@bitutkal.com e-posta adresine bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Bitutkal’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

If you’re Mac runs slow, there are several options to correct the issue. For a quick check of memory problems, first open Activity Monitor. Choose Quit to end the process you are encountering. You can click Quit if the process takes up too much memory. It is possible to use the System Memory tab as well to check if any slow processes are running on your Mac.

Another possible cause for your Mac’s speediness is processor. Close any program using overly much CPU. Start Activity Monitor then click the “X” button beneath the buttons. If you’re unsure of which apps are taking up too much CPU power then try a Google search on them. You’ll be able determine which applications can slow down your computer’s performance.

The performance of your Mac could also be slowing down when it is loaded with too many applications. A lot of applications use the entire memory of your computer, which makes your operating system run slower. You can try deleting any files you’re not using or moving the files to a different location. If you’re not certain what’s causing the problem Try opening your Activity Monitor and looking at the complete list of applications being run in your Mac. There should be a couple of mistakes – this could be a good sign you’re using too many applications at the same time.

mac big sur slow